Konstverk

Annedals hus

Gestaltning av fondvägg, motiv från Föreningsgatan 1925 i stadsdelen Annedal.