Gestaltning

Gestaltning

Jag gör gestaltningar av entréer, trapphus, samlingslokaler och kontor i bostäder och på skolor för att skapa trivsel och samhörighet i bo- och arbetsmiljön. Jag utför väggmålningar alternativt målningar på trä eller duk. Att försköna den fysiska miljön både för anställda och kunder bidrar till att ge rummet en identitet. Det ökar värdet av den gemensamma miljön.

Att illustrera och dokumentera historiska miljöer har blivit en av mina specialiteter. Ett exempel är bland annat väggmålningarna på Andrégatan 9 ( f d Stena Fastigheter) med motiv från gamla Göteborgs hamn. Jag kan även utföra landskapsmiljöer och andra motiv enligt era önskemål.

Min verksamhet bygger på min goda erfarenhet av gestaltning. Jag kan därför åta mig större och mindre gestaltningsuppdrag.

Välkommen att kontakta mig för ytterligare information.

Att göra entré

Ett Projekt i konstnärlig miljögestaltning, med erbjudande till fastighetsägare, företag, bostadsbolag, skolor etc. Min inriktning som bildkonstnär är också att utsmycka entrér, trapphus, samlingslokaler, skapa trivsel och samhörighet i bo- och arbetsmiljön. Jag erbjuder er i form av beställningsarbete att utföra väggmåning alternativt målning på trä eller duk. Att försköna den fysiska miljön både för anställda och kunVallmoder bidrager till att ge rummet en identitet, det ök
ar värdet av den gemensamma miljön. Att utföra och dokumentera historiska miljöer har blivit en av mina specialiteter som t ex väggmålningarna på Andra Långatan 9 ( f d Stena Fastigheter) om gamla Göteborgs hamn. Jag kan även utfrorma landskapsmiljöer och andra motiv enligt era önskemål. Min verksamhetsidé bygger på att jag har god erfarenhet av attträdet2utsmycka. Kan därför åta mig större och mindre utsmyckningsarbeten. Miljön påverkar patienter och brukare. Forskning visar att sjukhusmiljön påverkar humör och psyke hos både personal och patienter. En bra miljö kan bland annat ge effekter som:

Källa: Institutionen för psykosocial miljömedicin, Karlolinska institutet. Välkommen att kontakta mig för ytterligare information.

EdsHus

Gestaltning av entré vid Edshus i Dals Ed, 1996.

Skissarbete

Arbete med gestaltning vid Kastellg. 19, Göteborg.