Konstverk

EdsHus

Gestaltning av entré vid Edshus i Dals Ed, 1996.