Konstverk

Annedals Hus

Bild från arbetet med väggmålning vid Annedals Hus i Göteborg, 2003.