Konstverk

Arbete med konstgestaltning

Kastellgatan 19, 2021.