Konstverk

Entrén Kastellgatan 19, arbete med ramar av väggmålning.