Konstverk

Flicka 1905

Väggmålning vid Kastellg. 19, Göteborg.