Konstverk

Höstfärger

Målning, 95×85, tillgänglig, pris: 17.500 kr.