Konstverk

LASTNING

Väggmålning vid Stena fastigheter Andrégatan 9, Göteborg. 1994.