Konstverk

Måleri

Olja, 30×35, Blå vas. Tillgänglig, pris: 3.900 kr