Konstverk

Reportage i Fabriksarbetaren 1987

“Kämpar nu för konsten”, illustrerar mitt arbete för bättre arbetsvillkor för bildkonstnärer genom fackligt arbete. Bilderna kommer från utsmyckningen vid Kastellgatan 19 i Göteborg. Du kan läsa hela artikeln genom att klicka på bilden här intill.