Konstverk

SKEPPSBRON

Väggmålning vid Stena fastigheter, Andrégatan 9, Göteborg.