Konstverk

Foto från Eksjö museum okt. 2020
Utanför Eksjö museum, hösten 2020