Konstverk

Väggmålning

Motiv från Skanstorget omkr. 1925, Kastellg. 19 Göteborg.