Konstverk

Väggmålning utomhus

Gestaltning, Gathenielmska reservatet 2014, Koopmansgatan Göteborg.