Konstverk

Väggestaltning

Arbete vid Kastellgatan 19, Göteborg. 2021.