Konstverk

Väggestaltning

Väggmålning, entré, EdsHus, Dals Ed kommun,1996.