Konstverk

Väggestaltning

Entré, Aranäs Bostad, Kungsbacka 2004.