Skissarbete

Arbete med gestaltning vid Kastellg. 19, Göteborg.

Gestaltning

Parti av väggmålning, Kastellg. 19, Göteborg.

Väggmålning

Motiv från Skanstorget omkr. 1925, Kastellg. 19 Göteborg.

Annedals hus

Gestaltning av fondvägg, motiv från Föreningsgatan 1925 i stadsdelen Annedal.

Väggmålning

Motiv från Skanstorget, 1925 ca, akrylmålning, Kastellg. 19 Göteborg.